hopehealing

PHONE: 1300 739 899

[email protected]

IKAW ANG MAGING PAGBABAGO

 • Leave blank to let Mercy Ships decide
 • Php 800.00
  Php 1,800.00
  Php 2,800.00
  Php 3,800.00
  Php 6,800.00
  Php 8,800.00

Secure 128bit encryption
Protected by an industry-standard high grade 128bit encryption, using SSL technology. See our Privacy Policy

This site is secured with Comodo

Ikaw ang maging pagbabagong nais mong makita sa mundo sa pagiging determinado mong magbigay ng pag-asa at paghilom sa pamamagitan ng Mercy Ships. Minsanan ka mang nagbigay ng donasyon o sumali sa aming komunidad na regular na nag-aambag, ikaw ay may ginagawa upang mabago ang buhay ng mga taong walang ibang pagkukunan ng tulong.

How your donations are allocated

Donation graph

87c of each dollar Mercy Ships receives goes straight to our Ship and Field Operations - providing surgeries and world-class medical care to those who have no other hope. As little as 13c is set aside for the general costs and overhead expenses.